Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα

  • Κιτ Τεστ Γρήγορου Ελέγχου COVID-19 IgM / IgG

    Πρόκειται για μια ανοσοχρωματογραφική ανάλυση στερεάς φάσης ταχείας, ποιοτικής και διαφορικής ανίχνευσης αντισωμάτων IgG και IgM, έναντι του 2019 Novel Coronavirus.

    Κάθε αντιδραστικό δείγμα του κιτ γρήγορου ελέγχου COVID-19 IgG / IgM πρέπει να επιβεβαιωθεί και με περαιτέρω κλινικά ευρήματα.

    Το τεστ διατίθεται σε κουτιά των είκοσι πέντε (25) τεμαχίων. Διατηρείται εκτός ψυγείου, σε θερμοκρασία από 2 ως 30 …